ออกบูธ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

30-08-17 SUN108 Vending ออกบูธร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์

ในงานแถลงข่าว ความร่วมมือการใช้มาตรฐานคิวอาร์โค้ดเพื่อการชำระเงิน ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ร่วมสร้างสังคมไร้เงินสด ใช้ QR Code รับ-จ่าย สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สแกนเพื่อชำระเงินได้ทันที จะสะดวกอะไรเบอร์นั้น!