อบรม เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ S. O. ขั้นเทพ

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก 

SUN108 Vending จัดอบรม เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ S. O. ขั้นเทพ ให้แก่พนักงานบริการ ทั้ง 8 สาขา

เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ