ตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

SUN108 Vending

ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ร้อยแปด จำกัด 

  ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญ ได้สร้างสมความชำนาญและประสบการณ์ด้านการบริการ ตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ พร้อมกับการบำรุงรักษาตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติที่เป็นระบบ 

โดยเน้นนโยบายควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความสะดวก ความสุข และความพึ่งพอใจ เมื่อใช้บริการ ด้วยคุณภาพการให้บริการในระดับสูงสุด เราจึงจัดทีมบริการ พร้อมกับเครือข่ายสาขาต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริการ เช่น สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสวนหลวง สาขาชลบุรี สาขาระยอง สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขานครราชสีมา สาขาราชบุรี เป็นต้น  เพราะภารกิจของเรา คือ                   

"เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของ เครื่องและระบบต่างๆสมบูรณ์พร้อมบริการตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าพอใจสูงสุด " 

ผลงานของเรา