ตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

SUN108 Vending

ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด 

ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการวางตู้จำหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ได้สร้างสมความชำนาญและประสบการณ์มากว่า 20 ปีด้านการให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ พร้อมกับการบำรุงรักษาตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติที่เป็นระบบ 

โดยเน้นนโยบายควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ากว่า 400,000 คนต่อวัน จะได้รับความสะดวก ความสุข และความพึ่งพอใจ เมื่อใช้บริการ ด้วยคุณภาพการให้บริการในระดับสูงสุด เราจึงจัดทีมบริการ พร้อมกับเครือข่ายสาขาต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริการกว่า 21 จังหวัด เพราะภารกิจของเรา คือ                   

“การบริการอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่อง พนักงานบริการ และระบบต่างๆ สมบูรณ์พร้อมบริการทุกเมนูตลอดเวลาเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า “

 

ผลงานของเรา