SUN108VENDING รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานขับรถเติมสินค้า (หลายอัตรา)           

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า