SUN108Vending รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน ดังนี้

รูปแบบงาน                    :           งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน            :           สำนักงานใหญ่ สามารถออกนอกพื้นที่ตามสาขาต่างจังหวัดได้

เงินเดือน(บาท)                :           15,000 – 25,000 บาท (เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าเดินทาง)

วันหยุด                          :           วันอาทิตย์ และวันหยุดที่บริษัทประกาศ

คุณสมบัติ

เพศ                   :           ชาย, หญิง

อายุ(ปี)              :           20 – 35 ปี

ระดับการศึกษา   :           ปวส – ปริญญาตรี (ทุกสาขา)

ประสบการณ์(ปี)  :           0 – 3 ปี

อื่นๆ                  :           ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. มีทักษะการเจราจาต่อรอง และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 2. มีความกระตือรือร้น ,มีความรับผิดชอบ
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ Microsoft office , Internet

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติ (vending machine) ฯลฯ
 2. ดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้ารายใหม่
 3. ประสานงานกับทีมบริการหลังการขาย
 4. วางแผนการขาย จัดทำตารางการพบลูกค้า พร้อมรายงานการขาย เพื่อสรุปความคืบหน้าของการดำเนินงาน และนำเสนอผลตอบรับต่อผู้บังคับบัญชา
 5. สรุปรายงานประจำเดือนในการออกปฏิบัติงาน

รูปแบบงาน                    :           งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน           :            สาขาที่ใกล้บ้าน สามารถเลือกลงได้ ดังนี้ สาธุประดิษฐ์ ,สวนหลวง ,ราชบุรี ,      ปราจีน ,ชลบุรี ,ระยอง ,พระนครศรีอยุธยา ,โคราช

เงินเดือน(บาท)                :           12,000 – 20,000 (เงินเดือน+คอมมิชั่น+อื่นๆ)   

วันหยุด                          :           วันอาทิตย์ และวันหยุดที่บริษัทประกาศ

คุณสมบัติ

เพศ                   :           ชาย

อายุ(ปี)              :           20 – 35 ปี

ระดับการศึกษา   :           ม.3 ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

ประสบการณ์(ปี)  :           1 ปี

อื่นๆ                  :           สามารถทางด้านขับรถยนต์ได้ และมีใจรักด้านงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. ชำนาญเส้นทางและมีควมรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
 3. สามารถใช้แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้
 4. มีใบขับขี่รถยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการเติมสินค้าในตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติ
 2. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายในการบริการแก่ลูกค้า
 3. ดูแลความเรียบร้อยและรักษาความสะอาดของตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติในเส้นทางที่รับผิดชอบ
 4. บริการเติมสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้

 

 

รูปแบบงาน                    :           งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน            :           บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา (มีที่พักให้)

เงินเดือน(บาท)                :           18,000 – 25,000 บาท

วันหยุด                          :           วันอาทิตย์ และวันหยุดที่บริษัทประกาศ

คุณสมบัติ

เพศ                   :           ชาย

อายุ(ปี)              :           ไม่เกิน 30 ปี

ระดับการศึกษา   :           ปริญญาตรี (วศ.บ ,อศ.บ) วิศวะเครื่องกล / วิศวะอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี)  :           ไม่จำกัด ถ้าผ่างานด้านเขียนแบบ 2D, 3D จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ                  :           ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. ขยันใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ
 2. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายสูง

3.เรียนรู้งานได้เร็ว รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. เขียนโปรแกรม Auto Cad , Solid Work , Autodesk Inventor ได้
 2. ออกแบบงาน 2Dและ 3D ได้
 3. ออกแบบงานโครงสร้างสำหรับ 3D Printer
 4. ออกแบบงานโครงสร้างในงานโลหะได้
 5. Support งานต่างๆ ของงาน Mechanic
 6. ติดต่อประสานงานกับ Supplier

 

 รูปแบบงาน                   :           งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน            :           บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา (มีที่พักให้)

เงินเดือน(บาท)                :           18,000 – 25,000 บาท

วันหยุด                          :           วันอาทิตย์ และวันหยุดที่บริษัทประกาศ

คุณสมบัติ

เพศ                   :           ชาย, หญิง

อายุ(ปี)              :           ไม่เกิน 28 ปี

ระดับการศึกษา   :           ปริญญาตรี (วศ.บ ,อศ.บ) วิศวะคอมพิวเตอร์ / วิศวะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์(ปี)  :           1 ปี ขึ้นไป

อื่นๆ                  :           ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. ขยันใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ
 2. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายสูง

3.เรียนรู้งานได้เร็ว รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบและเขียนโปรแกรม UI , ฐานข้อมูล , และอุปกรณ์ควบคุม
 2. เขียนโปรแกรม Linux และ Windows
 3. ภาษาที่ใช้ Css, Sql, Asp, Java, C, Api, Xml, Html, SS2, Json, Get, Post, TCP/IP
 4. Support งานต่างๆ ของงาน Program
 5. ติดต่อประสานงานกับ Supplier

 

 

 

 

 รูปแบบงาน                   :           งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน            :           บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา (มีที่พักให้)

เงินเดือน(บาท)                :           18,000 – 25,000 บาท

วันหยุด                          :           วันอาทิตย์ และวันหยุดที่บริษัทประกาศ

คุณสมบัติ

เพศ                   :           ชาย, หญิง

อายุ(ปี)              :           ไม่เกิน 30 ปี

ระดับการศึกษา   :           ปริญญาตรี (วศ.บ , อศ.บ) อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี)  :           ไม่จำกัด ถ้าผ่านงาน Controller จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ                  :           ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. ขยันใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ
 2. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายสูง

3.เรียนรู้งานได้เร็ว รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ,ไฟฟ้าแรงต่ำ
 2. ออกแบบ PCB
 3. เขียนโปรแกรม Controller
 4. ศึกษา , ออกแบบ และพัฒนาตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ
 5. Support งานต่างๆของด้าน Controller
 6. ติดต่อประสานงานกับ Supplier

 

 

 

 

รูปแบบงาน                    :           งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน            :           สำนักงานใหญ่ สามารถออกนอกพื้นที่ตามสาขาต่างจังหวัดได้

เงินเดือน(บาท)                :           15,000 – 25,000 บาท (เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าเดินทาง)

วันหยุด                          :           วันอาทิตย์ และวันหยุดที่บริษัทประกาศ

คุณสมบัติ

เพศ                   :           ชาย, หญิง

อายุ(ปี)              :           20 – 35 ปี

ระดับการศึกษา   :           ปวส – ปริญญาตรี (ทุกสาขา)

ประสบการณ์(ปี)  :           0 – 3 ปี

อื่นๆ                  :           ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. มีทักษะการเจราจาต่อรอง และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 2. มีความกระตือรือร้น ,มีความรับผิดชอบ
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ Microsoft office , Internet

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. หาพื้นที่ติดตั้งตู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ (vending machine)
 2. จัดทำเรื่องการขอเช่าพื้นที่การติดตั้งตู้ในพื้นที่ ที่ต้องการขอใช้บริการ
 3. ดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้ารายใหม่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 4. ประสานงานกับสาขาที่รับผิดชอบและทีมติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ (vending machine)
 5. วางแผนการขอเช่าพื้นที่ จัดทำตารางการพบลูกค้า พร้อมรายงานแผนงาน เพื่อสรุปความคืบหน้าของการดำเนินงาน และนำเสนอผลตอบรับต่อผู้บังคับบัญชา
 6. สรุปรายงานประจำเดือนในการออกปฏิบัติงาน