ตู้หยอดเหรียญ วางบริการฟรี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ SUN108 Vending  

สำหรับลูกค้าที่มีทำเลที่และมีจำนวนพนักงานมากพอ

 

การบริการและความรับผิดชอบ

– ติดตั้งให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

– มีเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเพื่อนำสินค้าไปเติมภายในตู้ และดูแลทำความสะอาด

– ทางสถานที่ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตู้ แต่ในกรณีมีอุบัติเหตุ

   หรือตู้ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้โปรดรีบแจ้งแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ

 

รูปแบบการบริการ

แบบสวัสดิการ

ทางบริษัทฯจะไม่มีผลตอบแทนให้ทางสถานที่ แต่เราจะขายสินค้า ในราคาพิเศษ

โดยสถานที่เป็นผู้จัดเตรียมปลั๊กไฟฟ้าให้ ณ บริเวณจุดตั้งตู้

แบบมีผลตอบแทน

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์หรือเงินชดเชยการใช้พื้นที่ จากยอดขายสินค้าภายในตู้

หรือเหมาจ่ายค่าไฟฟ้า

 

ตู้หยอดเหรียญ วางบริการ