บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด (SUN108 CO., LTD.)

414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2026 3805

แฟกซ์ : 0 2683 6548

Email: sun108vendingthai@gmail.com