บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด (SUN108 Vending)

414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2295 4255

แฟกซ์ : 0 2683 6548

บริการลูกค้า

08 1825 4907

08 1831 7691

06 2598 5215

Email: sun108vendingthai@gmail.com