กิจกรรมปลูกป่าและบำรุงป่าชายเลน

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด   จัดกิจกรรมปลูกป่าและบำรุงป่าชายเลน    วันที่ 15 ธันวาคม 2561   ณ   ป่าสงวนแห่งชาติปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี