OUR PRODUCTS

ตู้ SUN108Vending

ตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ SUN108Vending ในฐานะผู้นำตลาดตู้หยอดเหรียญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 40 ปี มีความเข้าใจธุรกิจค้าปลีก และความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี เราสามารถแนะนำประเภทตู้ให้เหมาะสมกับสินค้าที่ท่านมี

OUR SERVICES

บริการติดตั้งตู้หยอดเหรียญ

บริการติดตั้งตู้หยอดเหรียญ ตามโรงเรียนโรงงาน  คอนโด ฯลฯ  เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน  เช่น ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ ตู้มาม่าหยอดเหรียญ ตู้กาแฟสดหยอดเหรียญ